หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวข้องการรับจำนำรถ

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับจำนำต้องตรวจค้นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยว่ารถยนต์ให้ดีว่ารถที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือไม่ ตรวจทานดูสมุดตำราลงบัญชีรถ ดูในช่องผู้ถือสิทธิ์ขาดว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่จะต้องมีหนังสืออนุญาตหรือมอบสิทธิ์ของเจ้าตำรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่สัมพันธน์ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของคู่แต่งงาน (ถ้ามี) ด้วยกันสุดท้ายนี้ก็กติกาจำนำ เอกสารทุกอย่างจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายเซ็นรับแขกความถูกต้องให้อ่อนโยน

ผู้รับจำนำที่ไม่ซื่อตรง คือ รับจำนำรถที่ถูกยักแยกมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ หากมีความตั้งใจกินสินบนกระนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกอันเกิดจากการรับจำนำอัตราร้อยละ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้ากฏเกณฑ์การรับของโจร เป็นความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราจะปรากฏชัดได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการคิดว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกต้มตุ๋นมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357) คือรับไว้เพื่อแสวงหาคุณประโยชน์ที่มิควรได้โดยพึงพอใจด้วยกฎหมายอย่างนี้ ในทางกฎหมายก็ถือว่าผู้รับจำนำนั้นมีเจตนาทุจริต การวางตัวนั้นก็เป็นโทษฐานรับของโจร

โทษฐานรับของโจร เป็นความผิดต่อธรณี เป็นคดีตกลงความไม่ได้ ต่างกับเหตุแรกที่ผู้เช่าซื้ออมเงินรถแล้วนำมาจำนำ พร้อมกับโทษทางอาญาก็ตรงกันข้าม เพราะเช่นนั้นผู้รับจำนำที่ทุจริต มีสิทธิติดคุกฐานรับของโจร ส่วนผู้นำมาจำนำ ถ้าปรากฎว่ายักทรัพย์เขามา เช่น ยืมมา เช่ามา เช่าซื้อมา ฯลฯ แล้วนำมาจำนำ อย่างนี้ ก็มีสิทธิติดคุกฐานยักยอกได้อีกด้วย แต่โทษเบากว่ารับของโจร และยังเป็นความผิดอันตกลงความได้อีกด้วย

แม้คิดจะรับจำนำรถใครไว้เพื่อหวังค่าตอบแทนจำนำรายเดือน โปรดสำรวจรถคันนั้นให้ดีว่า เป็นรถที่ชอบตามกฎหมายหรือไม่ ผู้นำรถมาจำนำเป็นเจ้าของผู้ถือสิทธิ์ขาดในรถนั้นหรือไม่ ของกลางของรถเที่ยงตรงหรือไม่ หากพบว่าทุกอย่างควรประณีต จึงทำสัญญารับจำนำ อย่ารับจำนำรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าอย่างนั้นแทนที่จะได้รับดอกตามที่หวัง อาจจะกลายเป็นเสียเงิน และเสียอิสระแทน