จดหมายข่าวแจ้งว่าสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.)

ได้ออกคำแนะนำสาหรับโรงแรม ปวดหลังมาก

images6 หรือสถานที่พักแรมในพื้นที่กรุงเทพฯที่มีนักเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาอยู่อาศัยด้วยเหตุว่าในเวลานี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศกินี อาการปวดหลัง เซียร์ร่าลีโอนไลบีเรีย และเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ทาง กทม.จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการในการตรวจดูพาสปอร์ตของ ผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว ในระยะเวลา 21วัน  หลังจากเกิดการระบาดของโรค   โดยให้สอบถามอาการล้มป่วยหรือไม่สบายของนักเดินทางและดำเนินการดังนี้ ปวดหลังมาก 1. กรณีที่ผู้เดินทางมีอาการไข้ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และให้แยกผู้เดินทางไปพักรออยู่ ณ บริเวณที่เป็นเอกเทศ โดยเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของนักเดินทางจนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะไปถึงยังสถานที่ดังกล่าว

 

กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่มีอาการไข้ ปวดหลังมาก

laydown_onelegupแต่มีอาการไม่สบายอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เพลีย ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอย่างสาหัส ถ่ายเหลว หรือ อาเจียน ฯลฯ ให้แนะนาให้นักเดินทางไปตรวจรักษา อาการปวดหลัง ที่โรงพยาบาลทันทีและจัดหาที่อยู่ที่เป็นเอกเทศให้กับผู้เดินทาง (เช่น ห้องพักเดี่ยว) และให้การช่วยกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการติดตามสอบถามอาการป่วยของนักเดินทางทุกวันอย่างต่อเนื่องจนครบ21 วัน  3. อาการปวดหลัง ความที่ผู้เดินทางไม่มีอาการใดๆท่านสามารถให้นักเดินทางเข้าพักในสถานที่ของท่านได้ และให้แนะนำให้นักเดินทางสังเกตอาการของตนอย่างต่อเนื่องจนครบ21 วัน ปวดหลังมาก และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือสถานที่พักแรมทราบทันทีหากมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดจากนั้นให้ทางโรงแรมหรือสถานพักแรมรีบดำเนินการดังกรณีข้อ 1 หรือ 2 ต่อไป – BackPainThailand